Trách nhiệm cộng đồng

Quan hệ cộng đồng

Tại An Pha Technology , chúng tôi đam mê cống hiến. Hoạt động từ thiện của chúng tôi tập trung vào ba sáng kiến chính: đầu tư vào hệ thống y tế công cộng và sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ cộng đồng và đồng hành cùng sự phát triển cộng đồng.