Hội nghị chuyên sâu quốc tế về điện quang can thiệp lần thứ 20 – IICIR 2023

27 Jan, 2023

Các bài báo cáo, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực điện quang can thiệp được chia sẻ trong các Hội nghị chuyên về điện quang can thiệp đặc biệt ở quốc tế luôn thu hút các bác sĩ trong nước tham dự.

Nhằm hỗ trợ cho các bác sĩ tiếp cận với các chương trình tiên tiến của nước ngoài, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, An Pha luôn đồng hành cùng các bác sĩ với các sự kiện hội nghị quốc tế, trong đó có Hội nghị điện quang can thiệp ở Hàn Quốc IICIR 2023.

Chương trình IICIR 2023
Thời gian: 6 – 10 tháng 2 năm 2023
Địa điểm: Bệnh viện Severance, Seoul, Hàn Quốc
Được tổ chức bởi KSIR [Hiệp hội X quang can thiệp Hàn Quốc]

*Nội dung chương trình:

1/ Thứ 2 ngày 06/02/2023:
Thuyên tắc mạch
Điều trị u gan qua ống thông
2/ Thứ 3 ngày 07/02/2023:
Can thiệp mạch máu: PAOD & giãn tĩnh mạch
Can thiệp tĩnh mạch
3/ Thứ 4 ngày 08/02/2023:
Can thiệp mạch máu: động mạch chủ và nội tạng
Thực hành ca thực tế
4/ Thứ 5 ngày 09/02/2023:
Thực hành ca thực tế
5/ Thứ 6 ngày 10/02/2023
Can thiệp ngoài mạch máu
Liệu pháp cắt bỏ

Link chi tiết chương trình: https://matekorea.com/iicir2023/program/daily_program.php

Chia sẻ bài viết: icon