Hội thảo Coils nút mạch

18 May, 2022

Đơn giản hoá quy trình đặt coils bằng Interlock

Thứ Sáu | 06. 05. 2022 | 15:00-16:30 PM

Nội dung chính

Ứng dụng của Coils trong can thiệp mạch tạng

Cách sử dụng Coils trong nút tắc ống ngực điều trị rò dịch dưỡng chấp

Minh hoạ ứng dụng của Coils bằng một số ca lâm sàng

 

Chia sẻ bài viết: icon